ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie to skierowane jest dla przedsiębiorców chcących zabezpieczyć swój majątek przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar czy powódź.

Ochrona obejmuje budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie służące do działalności oraz środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich, rzeczy prywatne pracowników i wartości pieniężne.

Ubezpieczenie może być zawarte w różnych wariantach, od podstawowego (obejmujące kilka podstawowych zdarzeń) po rozszerzenia od kradzieży i wandalizmu po ochronę w formule od wszystkich zdarzeń.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o szereg klauzul.

  • zabezpieczenie się przed stratą firmowego majątku na wypadek szkody
  • wykupując ubezpieczenie w pakiecie często otrzymujemy dodatkową zniżkę
  • jest oferta skierowana dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku.

Dodatkowo można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny od wszystkich zdarzeń oraz szyby.

Suma ubezpieczenia liczona jest: wg wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub księgowej brutto.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u