ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance przez towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej za pośrednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów.

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Europy.

Pomoc może dotyczyć unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku (kolizji), jak i awarii pojazdu.

Usługa Assistance może obejmować: holowanie, naprawę na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, organizacja noclegu na czas naprawy auta czy dalszej podróży, np. samochód zastępczy, pomoc medyczną, itp.

Zakres ściśle związany jest z wybranym wariantem i zapłaconą składką.

  • ubezpieczenie daje nam gwarancję, iż w awaryjnej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje pomoc oraz pokryje koszty (oczywiście w zakresie zawartym w OWU). Nie musimy tego wszystkiego organizować sami w stresującej sytuacji, jaką jest awaria pojazdu w trakcie podróży
  • Usługa może obejmować brak limitów na holowanie na terenie Polski
  • pomoc obejmuje również pasażerów w liczbie dopuszczonej w dowodzie rejestracyjnej

Często towarzystwa oferują wariant podstawowy ASS jako gratis do ubezpieczenia OC lub AC (warto wiedzieć, jakiego rodzaju pomoc jest zawarta w tym wariancie).

Zakres ubezpieczenia jest pojęciem bardzo szerokim. Jeżeli np. interesuje nas najbardziej holowanie, sprawdźmy jaki jest limit kilometrów. Jeżeli samochód zastępczy – na jak długo.

Należy przestrzegać zasad zawartych w OWU, w tym konieczność zgłoszenia np. potrzeby holowania do Centrum telefonicznego. Brak zgłoszenia, a następnie samodzielne zorganizowanie holowania uniemożliwia ubieganie się o zwrot kosztów.

Pomoc udzielana jest 24h przez 7 dni w tygodniu.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u