ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

NNW Kierowcy i Pasażera

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u ubezpieczonych osób w związku z ruchem objętego ochroną ubezpieczeniową pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, postoju pojazdu, niezbędnej naprawy pojazdu, załadunku i rozładunku pojazdu.

Ubezpieczeniem objęty jest kierowca oraz pasażerowie w ilości dopuszczonej w dowodzie rejestracyjnym.

Określona w polisie suma ubezpieczenia dotyczy 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  • dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenie po przebytym wypadku,
  • ochroną jest objęty nie tylko kierowca, ale również pasażerowie,
  • dodatkowa ochrona za relatywnie niską składkę.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne jako uzupełnienie do OC lub AC. Co do zasady nie jest ubezpieczeniem samodzielnym.

Może obejmować różnego rodzaju świadczenia, np.: wypłata pełnej wysokości sumy obezpieczenia(SU) przy całkowitym inwalidztwie, wypłata części SU uzależnionej od procentu uszczerbku na zdrowiu, 50% SU w przypadku śmierci.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u