ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie AC

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z jego wyposażeniem zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Najczyściej ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe wskutek wypadku (kolizji) z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami bądź przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzeń pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, kradzieży, pożaru lub wybuchu, zdarzeń losowych m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

Niektóre firmy na rynku oferują zakres AC w formule All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich zdarzeń (z uwzględnieniem wyłączeń).

Zakres ubezpieczenia zawsze wskazany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i może być różny w zależności od oferty danego towarzystwa. Zapoznaj się z nimi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

  • w sytuacji uszkodzenia czy zniszczenia pojazdu uzyskane odszkodowanie umożliwi nam naprawę pojazdu bądź zakup nowego
  • możliwość uzyskania ubezpieczeń dodatkowych, np. Assistance
  • możliwość uzyskania dodatkowej zniżki przy zakupie pakietu OC + AC

Upewnij się, jakie parametry zawiera Twoja polisa: zakres terytorialny (najczęściej RP + Europa), udział własny (co do zasady procentowo określona kwota, jaka będzie potrącona przy odszkodowaniu), franszyzę integralną (do jakiej kwoty towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, np. szkód o wartość do 500 zł), wariant serwisowy lub kosztorysowy, naprawa z wykorzystaniem części oryginalnych czy zamienników. Ważnym jest również w jakim terminie i w jakiej formie należy zgłosić szkodę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najchętniej ubezpieczają pojazdy w wieku do 10 lat, jednakże są ubezpieczyciele, którzy oferują również starszym pojazdom ochronę ubezpieczeniową.

Na rynku są różne warianty ubezpieczenia AC, w tym tzw. minicasco, które chronią tylko i wyłącznie we wskazanych zdarzeniach, np. pożar czy kradzież.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u