ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę, w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest taki sam we wszystkich towarzystwach, określony przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 ze zm.). Różna jest natomiast składka, jak również „dodatki” dodawane do ubezpieczenia, np. bezpłatny Assistance czy Zielona Karta.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, iż każdy posiadacz / właściciel pojazdu takie ubezpieczenie na swój pojazd musi wykupić w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.

  • gwarantuje osobie poszkodowanej odszkodowanie za poniesione straty,
  • chroni sprawcę wypadku lub kolizji od ponoszenia wysokich kosztów finansowych związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u