ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

OC w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, które każdy z nas powinien posiadać Chroni nas oraz naszych członków rodziny od roszczeń osób trzecich w sytuacji, kiedy z naszej winy wyrządzimy szkodę osobie trzeciej czy szkodę wyrządzi nasze dziecko. Ubezpieczenie związane jest z posiadaniem lub użytkowaniem domu lub mieszkania, roweru czy zwierząt. Chroni nas również w sytuacjach, kiedy jako piesi spowodujemy z naszej winy szkodę.

  • za niewysoka składkę zabezpieczamy się przed roszczeniami osób trzecich, którym z naszej winy wyrządziliśmy szkodę
  • w sytuacji wyrządzenia przez nas szkody osobie trzeciej– towarzystwo wypłaci odszkodowanie
  • ubezpieczeniem objęcie są również członkowie rodziny czy pomoc domowa

Pamiętajmy, że jako właściciel nieruchomości, do którego przylega chodnik odpowiadamy za ośnieżanie czy usunięcie liści z chodnika. Tym samy odpowiadamy za ewentualny wypadek i szkody na osobie osoby, która ulegnie wypadkowi.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni nas od roszczeń sąsiadów, którym zalejemy mieszkanie. Towarzystwa (choć nie wszystkie) biorą odpowiedzialność za tego typu zdarzenia bez orzekania o winie ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje może obejmować Polskę, jak i cały świat. Sumę gwarancyjną (górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) co do zasady wybieramy sami.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym co do zasady nie jest ubezpieczeniem samodzielnym. Jest to ryzyko wykupowane wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u