ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ta grupa ubezpieczeń dotyczy niezwykle ważnej części naszego majątku, tj. domu lub mieszkania. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby ubezpieczenie w pełni spełniało nasze wymagania.

Pakiet ubezpieczenia domu i mieszkania to szeroki wachlarz możliwości. Należy zapoznać się z pojęciami w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia, aby wiedzieć, co ubezpieczyciel rozumie przez dane pojęcie, np. domu jednorodzinnego czy mieszkania.

Elementy ubezpieczenia domu lub mieszkania: mury, stałe elementy (co do zasady elementy wykończenia, wnętrza domu czy mieszkania nierozerwalnie związane z tym domem lub mieszkaniem, np. glazura, armatura, powłoki, stała zabudowa), ruchomości domowe (elementy wyposażenia domu lub mieszkania, np. meble, sprzęt RTV, biżuteria czy gotówka).

Zakres ubezpieczenia obejmuję pożar oraz inne zdarzenia losowe ( np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, deszcz nawalny, upadek statku powietrznego, wandalizm oraz kradzież).

Ubezpieczenie to również obejmuje szkody elektryczne - przepięcie oraz przetężenie (przeciążenie instalacji elektrycznej).

W pakiecie z domem możemy ubezpieczyć również: domek letniskowy, nagrobek, odpowiedzialność cywilna czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

  • chronimy nasze mienie od zdarzeń losowych oraz kradzieży
  • uzyskane odszkodowanie pozwala na odtworzenie mienia
  • polisa daje poczucie bezpieczeństwa
  • do polisy często gratisowo dołączany jest Assistance domowy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u