ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenia rolne można podzielić na 3 grupy: obowiązkowe, dobrowolne, z dopłatą skarbu Państwa

Ubezpieczenia rolne obowiązkowe oznacza, że każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolnicze musi takie ubezpieczenie wykupić w dowolnie przez siebie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne obejmuje budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilną rolnika. Co jest istotne ubezpieczone są tylko tylko mury i instalacje związane z budynkiem, powłoki malarskie oraz tynki, ale nie dotyczy stałych elementów wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie elementy należy ubezpieczyć dodatkowo w ramach ubezpieczeń rolnych dobrowolnych.

Zakres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych: określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, natomiast w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych: określonych w OWU (co do zasady mienie chronione jest od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży).

  • ubezpieczenie pozwoli nam uzyskać odszkodowanie w sytuacji, kiedy utracimy majątek wskutek zdarzenia losowego
  • w przypadku OC- gwarantuje osobie poszkodowanej odszkodowanie za poniesione straty, a sprawcę chroni od ponoszenia wysokich kosztów finansowych związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne obejmuje budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilną rolnika. Co jest istotne ubezpieczone są tylko tylko mury i instalacje związane z budynkiem, powłoki malarskie oraz tynki, ale nie dotyczy stałych elementów wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie elementy należy ubezpieczyć dodatkowo w ramach ubezpieczeń rolnych dobrowolnych.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u