ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia jest szeroki. Obejmuje świadczenie z tytułu uszczerbku, lub zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania oraz zgonu niezależnie od przyczyny. W ten sposób możemy zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci. Świadczenie pozwoli na spłatę zobowiązań, kredytów lub będzie wsparciem finasowym dla bliskich.

Ubezpieczenia życiowe to również świadczenie wypłacone z tytułu urodzenia dziecka czy zgonu rodziców, teściów.

Ubezpieczenia życiowe to także cały wachlarz możliwości dotyczących ubezpieczenia dzieci i zabezpieczenia ich przyszłości oraz polisy na życie wraz z inwestycją.

Można ubezpieczyć się zarówno grupowo (np. w zakładzie pracy), jak również indywidualnie.

  • świadczenie wypłacone z tytułu zgonu ubezpieczonego pozwala na pokrycie zobowiązań (kredytów) – nie zostawiasz swoich bliskich bez środków do życia
  • szeroka oferta, którą można dostosować do swoich potrzeb (ubezpieczenie na życie, inwestycje, emerytury)
  • nawet niewielkie kwoty odkładane regularnieco (np. miesięcznie, lub kwartalnie) pozwolą wesprzeć dziecko w jego starcie w dorosłe życie

Ubezpieczenie życiowe jest obowiązkowo wykupowane przy kredycie, np. mieszkaniowym. Nie koniecznie musimy zgadzać się na ubezpieczenie oferowane przez bank. Prawdopodobnie znajdziemy korzystniejsza ofertę niż ta w banku.

Ubezpieczenie można wykupić na rok, ale również (głównie te inwestycyjne) na okresy wieloletnie.

Ubezpieczenie życiowe co do zasady opierają się na deklaracji ubezpieczającego wraz z ankietą medyczną. Niektóre towarzystwa stosują skrócone oświadczenie o zdrowiu.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u