ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie osoby ubezpieczonej.

Zakres ochrony bywa szeroki i obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku an zdrowiu i śmierci ubezpieczonego. Istotnym jest, aby świadczenie było należne- musi zaistnieć nieszczęśliwy wypadek zgodnie z definicją zawartą w OWU (zdarzenie nagłe, niespodziewane, wywołane przyczyną zewnętrzną wbrew woli ubezpieczonego).

Zakres terytorialny: najczęściej cały świat.

Niektóre towarzystwa za nieszczęśliwy wypadek traktują również udar mózgu czy zawał serca.

  • dodatkowe świadczenie w sytuacji, kiedy ulegniemy wypadkowi
  • świadczenie dla osób bliskich w przypadku zgonu ubezpieczonego
  • co do zasady proste ubezpieczenie
  • istnieje możliwość rozszerzenie o OC w życiu prywatnym.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u